Waar staat HACCP voor?

HACCP is de afkorting van:

azard
nalysis
ritical
ontrol
oints

 

Waarom HACCP?

Deze Hazard Analysis and Critical Control Points (kortweg HACCP) zijn onderdeel van een voedselveiligheidssysteem. De punten zijn opgesteld zodat bedrijven die met voedsel omgaan (denk aan horecabedrijven, (sport)verenigingen, zorginstellingen, bedrijfskantines) voorkomen dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. 

 

Een organisatie die voedsel bereidt, bewerkt en/of verkoopt analyseert (Analysis) welke onderdelen in het productie- of bereidingsproces van voedsel bedreigingen (Hazard) voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. De onderdelen waar risico's (Critical Control Points) kunnen ontstaan houdt de organisatie vervolgens nauwkeurig in de gaten.

 

Een HACCP-plan is een methode om alle gevaren tijdens het proces van bereiding van voedsel te elimineren, te voorkomen of te reduceren. 

 

Hazard

Een ‘hazard’ is een gevaar dat in een product aanwezig kan zijn en een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan vormen. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang:

 • Microbiologische gevaren: bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.
 • Chemische gevaren, oftewel schadelijke stoffen: dioxines, zware metalen, schimmelgifstoffen, resten bestrijdingsmiddelen, enzovoorts. 
 • Fysische gevaren: glas, botdeeltjes, scherpe metaal- of houtdeeltjes, enzovoorts. 

 

Analysis: ‘Analysis’ staat voor het analyseren van de mogelijke gevaren. Er moet een inschatting gemaakt worden van het risico. Het risico is een combinatie van: de kans op het gevaar + de ernst van de gevolgen voor de gezondheid mocht dit gebeuren. 


Critical Control Points: ‘Critical Control Points’ zijn punten in het proces die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar te voorkomen, of terug te brengen tot een acceptabel niveau.

 

7 Principes 

 1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. 
 2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen. 
 3. Stel per CCP een norm vast. 
 4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden. 
 5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet. 
 6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt. 
 7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.   

 

Hydewa en HACCP

Als je een organisatie bent die voedsel bereidt, bewerkt en/of verkoopt is het dus in je voordeel dat je materiaal aan de HACCP norm voldoet. Met de producten van Hydewa Benelux ben je verzekerd van een wand of plafondsysteem dat volledig voldoet aan de normen en eisen van HACCP.

 

Glasbord en HACCP

Glasbord® platen zijn voorzien van de wereldwijd gepatenteerde Surfaseal® beschermlaag. Ze kunnen gebruikt worden voor wanden en plafonds. Deze beschermlaag maakt het grote verschil met alle andere glasvezelversterkte polyester- en andersoortig plaatmateriaal. Door de Surfaseal is het Glasbord®:

 • Hygiënisch
 • Onderhoudsarm
 • Slagvast
 • Krasvast
 • Roestvrij
 • Vochtafstotend
 • Gemakkelijk schoon te maken

Op korte termijn een reactie?

Vul hier uw gegevens in en wij bellen u terug!